Algemeen

PGO Netwerk Noord is een consortium van diverse partijen uit de zorg en mkb in Noord-Nederland. We hebben met elkaar een meerjarig samenwerkingsverband, gericht op de ontwikkeling van PGO diensten en producten

Een PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) is een website of app, waarin zowel gezonde burgers als patiënten hun gezondheidsgegevens kunnen bijhouden en hiermee aan de slag kunnen. Burgers hebben hiermee de eigen regie op hun gezondheidsgegevens. PGO’s zijn volop in ontwikkeling. Als een PGO gekoppeld wordt aan de systemen van zorgaanbieders, ontstaan vele kansen om de huidige uitdagingen in de zorg (vastlopen door vergrijzing; enorme groei van de zorgvraag en oplopende tekorten in het zorgaanbod) het hoofd te bieden en tegelijkertijd vele kansen voor het bedrijfsleven om hiervoor nieuwe oplossingen en diensten te ontwikkelen.

Het Programma PGO Netwerk Noord verbindt de noordelijke uitdagingen op het vlak van zorg en economie aan elkaar en biedt een vliegwiel voor zorginnovatie. Wat we daarvoor gaan realiseren is een open (maar veilige) infrastructuur waarop PGO’s en zorgaanbieders met hun systemen kunnen aansluiten en waarmee vervolgens concrete veranderprojecten (use-cases) in de zorg worden gerealiseerd. We bereiden daarmee de zorg voor op het verder toepassen van PGO’s en tegelijkertijd stimuleren we het Noord-Nederlandse bedrijfsleven om nieuwe PGO’s, toepassingen daarop en/of diensten daaromtrent te realiseren. Het programma is enerzijds gericht op verandering van zorg, preventie en vitaliteit en anderzijds op het creëren van groeikansen voor PGO-diensten en dus economische spin-off voor het MKB in Noord-Nederland. Hiermee zorgt het programma voor beter en meer betaalbare zorg, preventie en vitaliteit en is het programma goed voor de economie.

Het programma wordt gerealiseerd door een unieke samenwerking van MKB’ers, zorgaanbieders, patiëntvertegenwoordigers en Zorgbelang, grote bedrijven, een zorgverzekeraar, een investerings- en ontwikkelingsmaatschappij en kennisinstellingen. Dit consortium staat open voor verdere samenwerking met nieuwe partijen.

Daarnaast is er brede steun vanuit de overheid (provincies en gemeenten). Het programma wordt ondersteund met een subsidie van 4 miljoen euro. Tijdens de kick off hebben Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het Ministerie van Economische Zaken dit bekend gemaakt. Het bedrag komt uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De gezamenlijke investering van alle betrokken partners de komende drie jaar is zo’n 10 miljoen euro.

In onderstaand visiedocument beschrijven we de uitdagingen die het noorden de komende tijd te wachten staan op het gebied van gezondheid en preventie. Tevens vind je hierin onze visie en missie.