Project Fitter met Healthcoin

Met Fitter met Healthcoin willen we zorgen voor een maatschappij waarin gezondheid en gedrag centraal staat in plaats van ziekte en reparatie. Met de Healthcoin wordt de gezonde keuze direct geldwaard, leuk en aantrekkelijk. Healthcoin deelnemers gaan zich aantoonbaar gezonder gedragen en leven langer in goede gezondheid. Deelnemers worden Fitter met Healthcoin!

Betrokken partners

Health Coins B.V., Gillz B.V.

Achtergrond

De aanleiding van deze use case is de sleutelrol die de focus op gezond gedrag kan spelen bij de preventie van ziekte en het doen toenemen van het aantal gezonde levensjaren. Er zijn diverse doelgroepen waar de omslag naar een gezonde leefstijl zal zorgen voor een hogere kwaliteit van leven. Binnen het PGO netwerk kunnen we met diverse doelgroepen aan de slag.

De eerste focus zal liggen op de doelgroep van “pre diabetes” en deelnemers met overgewicht. Deze doelgroepen hebben nog geen diabetes ontwikkeld, maar door een ongezonde leefstijl is het risico hoog dat deze ziekte wel ontwikkeld wordt.

Met Fitter met Healthcoin als gezonde interventie gekoppeld aan het PGO Netwerk Noord willen we aantonen dat er een laagdrempelige interventie beschikbaar is die ook effectief is in het bevorderen van een gezonde leefstijl voor deze doelgroep.