Praktijklab Noordoost-Friesland

De regio Noordoost-Friesland is een PGO-Praktijklab voor PGO Netwerk Noord. Kennislab NOF is verantwoordelijk voor dit praktijklab (www.kennislabnof.frl). In dit praktijklab kunnen deelnemers van PGO Netwerk Noord samen met Kennislab NOF diensten ontwikkelen, testen en implementeren.

Wie is Kennislab NOF?

Kennislab NOF is een netwerkorganisatie met als doel elke dag bij te dragen aan de kwaliteit van leven in Noordoost-Friesland. Overheid, scholen, universiteiten en bedrijven werken hierin samen. Zorg staat natuurlijk centraal. Innovatieve PGO-diensten kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zorg maar ook aan de gezondheid van inwoners.

Basiscertificaat

We willen een PGO-basiscertificaat toevoegen aan onze zorgacademie. Door dit certificaat kunnen burgers of professionals aantonen dat zij beschikken over de vaardigheden om een PGO op de juiste manier te gebruiken en in te zetten. We zien dit als een cruciale voorwaarde voor het succes van een PGO.

Monitoring

Samen met de Universiteit Twente heeft Kennislab NOF een uniek monitoringplatform om kennis en inzichten over het gebruik van PGO-diensten met ondernemers te delen. Kennislab NOF heeft in haar samenwerking met ook de digitale marketing onderzoeksgroep van de Universiteit Twente veel kennis en expertise in huis om het succes van ondernemers te versterken.

Samenwerking met PGO-ondernemers

Met haar netwerk kan Kennislab NOF ondernemers helpen om met eindgebruikers samen te werken om zo het gebruik van PGO-diensten te versterken. Kennislab NOF kan binnen haar netwerk en de regio bijdragen aan de (door)ontwikkeling van de use cases. De regio leent zich goed voor het opzetten van pilots voor de use cases, versterkt door het netwerk. We kunnen als praktijklab NOF ondersteunen bij implementatie van de use case.. Binnen ons netwerk hebben we ook veel contacten binnen het onderwijs; NHL/Stenden, Hanze Hogeschool, Friese Poort, Friesland College en de UT Twente zijn aangesloten. Zij kunnen op het gebied van onderzoek of testen van toegevoegde waarde zijn. Kennislab NOF nodigt ‘PGO ondernemers’ uit om zo vroeg mogelijk met haar te gaan samenwerken om al bij het ontwikkelen van diensten de wensen en mogelijkheden van gebruikers mee te nemen.

We bieden PGO ondernemers zo een ideale gelegenheid om PGO-diensten tot een succes te maken en te laten bijdragen aan de kwaliteit van zorg en gezondheid in Noordoost Friesland

Neem contact op met onze projectleider Jordy Plantinga, j.plantinga@kennislabnof.frl