Een aanvraag indienen

Het programma PGO Netwerk Noord staat open voor samenwerking met nieuwe partijen of groepen partijen die het samenwerkingsverband verder versterken. Onderdeel van het programma is het innovatieprogramma waarin we use cases gericht willen realiseren. Met ‘use case’ bedoelen we de ontwikkeling- en uitvoering van een PGO dienst of product waarbij effecten worden gerealiseerd op het vlak van economie en zorg in Noord-Nederland. Dit zijn voor het programma

  • Praktijktoepassingen in de zorg met PGO’s,
  • waarbij de PGO’s of PGO-gerelateerde diensten door Noord-Nederlandse (MKB-)bedrijven worden geleverd,
  • waarbij die PGO’s via de PGO-NN-infrastructuur en op basis van de MedMij-afspraken informatie uitwisselen met Noord-Nederlandse zorgpartijen,
  • waaraan dus zowel zorgaanbieders, bedrijven en burgers in Noord-Nederland meedoen,
  • en waarmee aantoonbaar verbetering van zorg wordt gerealiseerd en een bijdrage aan de economie in Noord Nederland.

Use cases kunnen bij het secreteriaat PGO Netwerk Noord (onderdeel programmabureau) formeel worden ingediend op basis van de hieronder geplaatste documenten. We vragen aan nieuwe partijen, voorafgaand aan het indienen van een use case, contact met ons op te nemen voor een verkennend gesprek waarin mogelijkheden tot deelname worden besproken. Tijdens het gesprek kunnen wij dan ook verder het programma toelichten en uw vragen beantwoorden. Neemt u hiervoor contact op met het secretariaat (onderdeel programmabureau) via het contactformulier op de website.

In te vullen documenten

Overige documenten

Innovatiereglement