Project Positieve Gezondheid

Met dit project willen we het reeds bestaande instrument Positieve Gezondheid effectiever inzetten door gebruik te maken van het MedMij stelsel.​

We stellen iedere burger in de regio in de staat om het spinnenweb grafiek te delen met het eigen netwerk van familie, vrienden en mantelzorg en met professionals uit het zorg netwerk.

Doel van dit project

Het doel van dit project is: 50.000 burgers en 1200 professionals gebruiken PGO en ZNO voor domein-overstijgend delen van Positieve Gezondheid data. ​

Resultaten ​

Voor de patiënt: ​

  • Direct bij de juiste zorgverlener ​
  • Een keer invullen van de vragenlijst en grafiek als pdf delen in het netwerk​

Voor de professional/zorg:​

  • Efficiënt en effectief gebruik van tijd​
  • Minder “druk op de balie”​
  • Juiste zorg op de juiste plek