Project COPD – MonitAir

Doel van het project is MonitAir geschikt maken voor COPD patiënten om zonder hulp van zorgverleners zelfmonitoring te kunnen doen om longaanvallen te voorkomen.

Betrokken partners

MonitAir, GERRIT, MCL, Philips Vital Health, Ketenzorg Friesland

Achtergrond

Naast integratie in een zorgpad COPD, een separaat project dat MonitAir op pakt met meerdere stakeholders in het PGO netwerk Noord, gaat MonitAir er voor zorgen dat MonitAir geheel zelfstandig ingezet kan worden door COPD patiënten, in principe zonder hulp van zorgverleners. Hierbij moet het tevens mogelijk zijn data uit te wisselen met zorgverleners binnen PGO Netwerk Noord.

In Nederland zijn 600.000 COPD patiënten gediagnosticeerd (ruim 60.000 in Groningen, Friesland en Drenthe) waarvan 225.000 patiënten jaarlijks te maken hebben met longaanvallen. Voor de drie Noordelijke provincies komt dit neer op 22.500.