Babyconnect – integrale zwangerschapskaart in je PGO

De cliënt centraal stellen in het zorgproces en meer regie laten voeren. Dat zijn belangrijke uitgangspunten in de geboortezorg. Daarvoor is het nodig dat je als cliënt – bijvoorbeedl zwangere vrouw of juist kersverse ouder – toegang hebt tot jouw eigen dossiergegevens.

Wat gaan we doen?

We zorgen er in dit project Babyconnect – integrale zwangerschapskaart in je PGO voor dat dossiergegevens uit de bronsystemen van de geboortezorgprofessionals beschikbaar komen voor de zwangeren / jonge ouders in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

In dit traject ontwikkelen we een nieuwe gegevensdienst, brengen we deze live en worden PGO’s geschikt gemaakt voor de nieuwe gegevensdienst. Dit doen we in nauwe samenwerking en afstemming met cliënten en zorgverleners. Zo stellen we de gebruikerservaring centraal binnen dit project.