Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies, ook wel het spinnenweb genoemd.

Heb je jouw Positieve Gezondheid in kaart gebracht via een PGO? Dan wil je wellicht aan de slag met één of meer onderdelen van jouw spinnenweb. Hieronder vind je per provincie en gemeente meer informatie over organisaties waar je terecht kunt als je vragen hebt.

Friesland

Groningen

Drenthe

Met dit project willen we het reeds bestaande instrument Positieve Gezondheid effectiever inzetten door gebruik te maken van het MedMij stelsel.​

We stellen iedere burger in de regio in de staat om het spinnenweb grafiek te delen met het eigen netwerk van familie, vrienden en mantelzorg en met professionals uit het zorg netwerk.