Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies, ook wel het spinnenweb genoemd.

Heb je jouw Positieve Gezondheid in kaart gebracht via een PGO? Dan wil je wellicht aan de slag met één of meer onderdelen van jouw spinnenweb. Hieronder vind je per provincie en gemeente meer informatie over organisaties waar je terecht kunt als je vragen hebt.

Friesland

Groningen

Drenthe

Met dit project willen we het reeds bestaande instrument Positieve Gezondheid effectiever inzetten door gebruik te maken van het MedMij stelsel.​

We stellen iedere burger in de regio in de staat om het spinnenweb grafiek te delen met het eigen netwerk van familie, vrienden en mantelzorg en met professionals uit het zorg netwerk.

Handige toolkit voor workshops

We hebben een digitale toolkit gemaakt waarmee professionals en vrijwilligers geholpen worden met het organiseren van workshops over Positieve Gezondheid met een PGO.​ Je kunt gratis gebruik maken van deze toolkit.

Met Positieve Gezondheid voer je gesprekken die tot verrassende uitkomsten kunnen leiden. Zo kan blijken dat achter een gezondheidsklacht een heel ander probleem schuilgaat. Ook is het verbluffend hoe goed mensen zelf vaak weten wat er nodig is om hun situatie te verbeteren. De beste raadgever? Dat zijn zij zelf. Er zijn steeds meer professionals opgeleid om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Positieve Gezondheid biedt eenvoudig inzicht in hoe het met iemand gaat omdat de antwoorden op de vragen zich vertalen in een grafiek in de vorm van een spinnenweb. Dit spinnenweb heeft 6 dimensies: Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Meedoen en Dagelijks functioneren. De workshops zijn van belang omdat daarmee iedereen kan leren om het gesprek te voeren over hoe het met zichzelf of de ander gaat.

Contact

Ben je werkzaam in zorg of welzijn en wil je meer weten over dit project of heb je vragen over de toolkit? Vul dan onderstaand contactformulier in.