Project Memory Up / Tolooba

Doel van dit project is ‘Strategieën voor mensen die cognitieve problemen ervaren in het dagelijks leven​’ opleveren.

  • Memory Up richt zich op mensen met klachten als gevolg van subjectieve geheugenachteruitgang  ​
  • Memory Up zorgt er door middel van Compenserende Geheugentraining voor dat gebruikers beter leren onthouden, informatie opnemen, opslaan en terughalen.  ​
  • Memory Up richt zich op: herstel van cognitief functioneren, behoud van cognitief functioneren en acceptatie van cognitieve achteruitgang. ​

Resultaten 

Deelproducten voor Memory Up in deze use case zullen zijn:  ​

  •    Realisatie van Memory Up als onderzoekstechnologie gericht op toepassing door gebruikers. ​
  •    Oplevering van een PGO specifiek datamanagementplan.  ​
  •    Koppeltaal gericht op het beschikbaar stellen van data aan leveranciers van uitkomstgerichte zorg en of relevante bronsystemen.  ​
  •    Een eindrapportage met best practices en verbeterpunten voor netwerkzorg met ondersteuning van Memory Up.

Tolooba wil binnen deze use case specifiek onderzoek doen naar de inzet van Memory Up als online trainingsprogramma gericht op twee onderzoeksterreinen:  ​

  1. De effectiviteit van Memory Up in de lijn van de gebruiker met geheugenstoornissen en of cognitieve klachten (fase 1) ​
  2. De klinische acceptatiegraad van Memory Up voor gebruik in de lijn van een PGO (fase 2) ​