MCL: Juist bij ingewikkelde zorg kiezen voor PGO

Mooi nieuws vanuit één van onze projecten: Het Medisch Centrum Leeuwarden gaat in twee behandelprocessen -borstzorg en axiale spondyloartritis (Bechterew)- gebruik maken van de mogelijkheden van Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Deze week was officiële livegang van het project. Onderstaande tekst is van het MCL en geeft meer inzicht in het project.

MCL wil onderzoeken of het gebruik van PGO’s binnen deze zorgpaden leidt tot een betere zorgervaring en -uitkomst voor de patiënt én de zorgverlener. De komende tijd gaat het MCL de kansen verkennen, ervaring opdoen en dit delen met andere organisaties.

Wat is een PGO?

Een PGO is een app of website voor patiënten waarin gegevens staan over zijn gezondheid. Bijvoorbeeld de uitslag van bloedonderzoek, een lijst van de medicijnen die de patiënt gebruikt, maar ook de gegevens over sport en leefstijl die de patiënt zelf bijhoudt met zijn smartwatch of telefoon. Alles staat op één plek. Deze gegevens worden nu bewaard op verschillende plekken. Bijvoorbeeld bij de huisarts, de apotheek of het ziekenhuis. In de PGO van de patiënt komen al deze gegevens overzichtelijk samen. Privacy is hierbij uiteraard erg belangrijk, daarom hebben PGO’s het MedMij-label. MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en zorgaanbieders.

Inhoud project

Het MCL heeft voor deze twee zorgpaden gekozen, omdat patiënten hierbij vaak in het ziekenhuis komen vanwege ingewikkelde problematiek. Daarbij zijn vaak verschillende zorgverleners betrokken en staan patiëntgegevens op verschillende van elkaar gescheiden plekken. Door de pilot met deze zorgpaden kun je veel gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners in één omgeving verzamelen en het is waardevol hiervoor een PGO te gebruiken.

Tijdens dit project wordt uitgezocht hoe het MCL een PGO een plek kan geven in de twee zorgpaden. Hierbij worden zorgprocessen borstzorg en axiale spondyloartritis, in nauwe samenwerking met patiënten zelf, zo ingericht dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de aanvullende mogelijkheden die een PGO biedt. Het MCL hoopt dat daarmee de regie over eigen gezondheidsgegevens en betrokkenheid bij de patiënt toeneemt. Daarnaast moet het zorgen voor vermindering van de werklast bij zorgprofessionals en verbetering van het behandelplan door bredere, meer volledige en tijdige beschikbaarheid van data over de gezondheid van de patiënt. Elke patiënt is vrij om zelf een bepaald PGO te kiezen.

Wat is er al gebeurd?

De afgelopen maanden zijn de zorgpaden in kaart gebracht en is er samen met patiënten en betrokken zorgverleners gekeken op welke momenten in het zorgtraject welke PGO-functionaliteiten van waarde zouden zijn voor patiënt en zorgverlener. Het MCL heeft twee PGO-leveranciers geselecteerd (Zodos en Quli) om ervaring op te doen. Hoe ziet zo’n PGO eruit? Hoe moet je data aanleveren? Hoe krijgt de patiënt dit gepresenteerd? De insteek is uiteindelijk om het breder uit te rollen onder alle PGO-leveranciers. Zoals eerder gezegd, uiteindelijk kiest de patiënt zelf een PGO. MCL gaat patiënten binnen de zorgpaden nadrukkelijk uitnodigen een PGO te nemen en te gebruiken. Voor deze doelgroepen zijn specifieke patiënteninformatie en -brieven ontwikkeld, om naar de PGO’s te kunnen versturen. Patiënten worden daarnaast gevraagd om mee te doen aan onderzoek naar de ervaringen van PGO-gebruik.

Koppeling EPD en PGO


Sinds eind november 2022 kunnen patiënten van Medisch Centrum Leeuwarden niet alleen via het patiëntenportaal mijnMCL, maar ook via een PGO hun gegevens inzien. Hiermee voldoet het MCL aan de eisen van VIPP 5 (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional).

Financiering

Het project wordt gefinancierd door SNN, Stichting De Friesland, Provincie Fryslân, gemeentelijke cofinanciering van o.a. gemeente Leeuwarden, MCL en wordt ondersteund vanuit MedMij en PGO Netwerk Noord.

Geplaatst in Actueel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *