Terugblik Consortiumbijeenkomst PGO Netwerk Noord

“We hebben met elkaar een unieke kans om hier een succes van te maken. Als het érgens gaat lukken, dan hier in het noorden.” Dat zei Cid Berger, Directeur Merk, Marketing & Sales bij De Friesland en voorzitter van de kerngroep van PGO Netwerk Noord op 18 mei. Tijdens de consortiumbijeenkomst van PGO Netwerk Noord sprak Berger vol vertrouwen over de projecten die momenteel worden uitgevoerd binnen het programma. Het was voor het eerst sinds de start van PGO Netwerk Noord dat deelnemers uit het consortium fysiek met z’n allen bij elkaar konden zijn.

Tijdens de bijeenkomst waren er korte presentaties vanuit het programma en MedMij en kregen de deelnemers daarna de gelegenheid bij twee workshops actief mee te denken over techniek, infrastructuur en hoe we het PGO-gebruik kunnen stimuleren. GERRIT was gevraagd beide workshops te verzorgen.

Verschillende visies op techniek

Tako Klabbers en Leendert Nooitgedagt van GERRIT leidden de sessies over techniek, architectuur en infrastructuur. Tako Klabbers: “Deze drie termen laten zich vangen onder waar wij ons binnen werkpakket 2 mee bezig houden. De sessie begon met een introductie over waar werkpakket 2 uit bestaat, wat er de afgelopen tijd is gedaan, en waaraan gewerkt wordt.”

Aan de hand van een aantal vragen konden de deelnemers input leveren over waar aan gewerkt moet worden. Dit leverde een aantal mooie inzichten op en gaf tegelijkertijd aan hoe verschillend partijen kijken naar en denken over de techniek van PGO’s. Met name het vergroten van gebruikersgemak, zoals inloggen, hergebruiken van eerder ingevulde gegevens en veiligheid van gegevens werden genoemd.

Ook kwamen er goede suggesties uit de groepen naar voren, zoals het idee om in samenwerking met MedMij in onze actieve regio een real life testomgeving in te richten waarin alle betrokken partijen, dus ook zorgaanbieders en burgers/patiënten, deelnemen.

Doelgroepen bereiken

Michel Löhr en Marleen Oldenburger leidden de sessies rondom gebruikers van PGO’s. Welke doelgroepen zijn interessant voor de deelnemers aan het consortium en hoe kunnen we hen het beste bereiken? De deelnemers discussieerden over hoe patiënten het beste bereikt kunnen worden. De huisarts wordt door velen gezien als een startpunt, maar ook doelgroepgerichte campagnes op social media kunnen zinvol zijn.

Inzet van een PGO kan als voorbereiding op een consult, tijdens een behandeling maar juist ook als preventief middel om te voorkomen dat een burger zorg nodig heeft. Daarnaast bedachten de deelnemers aan de twee sessies slogan ‘voor op een tegeltje’. “

Ontmoeten, verbinden en leren van elkaar

In juni wordt een nieuwe consortiumbijeenkomst gehouden. Michel Evers, programmamanager van PGO Netwerk Noord: “Tijdens de consortiumbijeenkomst merkten we dat partijen voor-, tijdens en na het programma erg positief waren over de mogelijkheid om met andere partijen kennis te maken. Er zijn diverse nieuwe contacten gelegd en samenwerkingskansen besproken. Mede gelet op de recente groei van use cases willen we alle partijen de mogelijkheid geven hun ‘use case’ te pitchen en anderen te ontmoeten.”

Geplaatst in Actueel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *