Samenwerking PGO Netwerk Noord en MedMij

PGO Netwerk Noord en Stichting MedMij hebben samenwerkingsafspraken gemaakt over het standaarden voor PGO’s en de benodigde doorontwikkeling daarvoor. Doel is om toegevoegde waarde op te leveren.

“In PGO Netwerk Noord streven we naar 200.000 actieve PGO-gebruikers in Noord-Nederland”, legt Wim Hodes, directeur-bestuurder van GERRIT en penvoerder van PGO Netwerk Noord uit. “We willen dat burgers zelf hun PGO kunnen kiezen én dat ze zelf kunnen kiezen welke ehealth-apps ze koppelen aan hun PGO. Daarvoor moeten we werken aan een zogenaamde ‘modulestandaard’. Verder willen we ook werken aan uitbreiding van de mogelijkheden voor de burger om op een veilige manier eigen gezondheidsgegevens te delen met zijn zorgverlener of zijn gehele zorgnetwerk. Deze ‘route: van patiënt naar zorgverlener’ is er nog maar zeer beperkt, maar het ligt wel in de lijn van de visie van MedMij om die uit te breiden. Daarom werken we samen in pilots en proof of concepts aan de doorontwikkeling.”

Modules

Eén van innovatieve ontwikkelingen van PGO Netwerk Noord is de ontwikkeling van modulestandaarden en modulediensten voor PGO-diensten en ehealth-apps. De ontwikkeling van de modulestandaard is gericht op het vrij kunnen kiezen van ehealth-apps. “Hierin werken we op het gebied van IT-architectuur nauw samen met het Personalised & Connected Health Ecosysteem, een ander groot programma in Noord-Nederland op het gebied van gezondheid en preventie, en met MedMij”, aldus Michel Evers, programmanager bij De Friesland en overall programmamanager van PGO Netwerk Noord. “Privacy- en securityaspecten zijn van groot belang en hierin vervult MedMij een grote rol.”

Over PGO Netwerk Noord

PGO Netwerk Noord wordt gevormd door een consortium van meer dan 40 partijen (zorginstellingen en bedrijven) in Noord-Nederland. Het programma krijgt subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, deze subsidie is toegekend via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. www.pgonetwerknoord.nl

Over MedMij


MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en zorggebruikers. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Met een PGO kunnen zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo weten patiënten beter wat er speelt en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor je samen tot de best passende zorg kan komen.

MedMij ontwikkelt zelf geen PGO, maar maakt spelregels voor een veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens. Alle organisaties die aantoonbaar aan deze spelregels voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Je komt het label tegen op apps, websites of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ook zie je het label bij zorgaanbieders of andere gezondheidsprofessionals. Dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens daar veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de eisen van MedMij. www.medmij.nl

Geplaatst in Actueel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *